Ontstaan

Mevrouw Catharina Maria Hut –Kloprogge overleed op 14 november 2001 in Eerbeek. Zij was de weduwe van Theodoor Hut, overleden op 21 augustus 1993. Het kinderloze echtpaar woonde sinds 1968 in Eerbeek. Voor die tijd woonden zij in Indonesie, Singapore en Nieuw-Guinea.

Na het overlijden van haar echtgenoot heeft mevrouw Hut op 18 oktober 1993 Stichting Tineke Hut opgericht. Het voornaamste doel van de stichting is het verlenen van hulp aan mensen en dieren, zieken en gehandicapten die daaraan behoefte hebben. Daarnaast heeft mevrouw Hut in haar testament laten vastleggen, dat een belangrijk deel van haar vermogen toe zou komen aan de door haar opgerichte stichting.
 
Na de afwikkeling van de nalatenschap van mevrouw Hut zijn de activiteiten van de stichting medio 2002 toegenomen. Sindsdien zijn er vele kleine en grotere projecten zowel lokaal (regio Brummen) als nationaal en internationaal met het uit het vermogen behaalde rendement ondersteund. Een beknopt overzicht van een aantal projecten is elders op de website vermeld. De verzoeken om hulp worden ingediend door hulpverlenende instanties zoals de gemeentelijke sociale dienst en de Stichting Welzijn Brummen of instellingen voor ouderen of gehandicapten. Voorwaarde voor hulp door de stichting is dat de gevraagde hulp niet uit overheidsmidelen kan worden verkregen en dat de aanvragende instanties helpen, begeleiden en toezien bij het uitgeven. Het bestuur van de stichting streeft ernaar aanvragen voor hulp, mits goed onderbouwd, snel te behandelen.

Het bestuur bestaat uit mr. R.E.J. (Roel) Bloem (voorzitter), M. (Martin) Bielderman (secretaris) en F.M.M. (Frans) Visschedijk (penningmeester). De drie bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.