Beleid en projecten

Het bestuur van de stichting streeft ernaar om verzoeken om hulp snel te behandelen. In het algemeen worden verzoeken om hulp ingediend door hulpverlenende instanties zoals de gemeentelijke sociale dienst en de Stichting Welzijn Brummen, instellingen voor ouderen of gehandicapten.

Voorwaarde voor hulp door de stichting is dat de gevraagde hulp niet uit overheidsmiddelen kan worden verkregen.

De afgelopen 10 jaar heeft de Stichting aan diverse doelen in binnen en buitenland een bedrag van ruim € 200.000,-- bijgedragen.

Enkele voorbeelden van bijdragen de afgelopen jaren verstrekt door Stichting Tineke Hut, in omgekeerd chronologische volgorde, zijn:

Zwemlessen ouderen - medicijnen - transport hulpgoederen Afrika - bijdrage tandartskosten - schoolboeken - reiskosten ziekenhuisbezoek - sta-op-stoel - kosten noodzakelijk ID-bewijs - bijdrage inrichting woning - bijdrage korte vakantie - wegwerken huurachterstand - wasmachine - tandartskosten - fietsbanden - laptop - stofvrije vloerbedekking - kerstpakketten - sta-op-stoel particulier - schuldsanering statushouder - begeleiding particulier door bureau Levenswerken ovv. hulpverlener - diverse schuldsaneringen via hulpverleners - bril particulier - schuldsanering particulier - schoolfiets - zwempassen vakantie gezin- hulp verstrekt via Riwis - computer e.a. apparatuur particulier - auto vervoer gehandicapte - bed en matras particulier - wasmachine en borg nuon particulier - mondzorg particulier - laptop particulier - kerstpakketten - diverse hulp particulieren w.o. tandartszorg, medische zorg - steunproject Gambia - school Tuzla - kerstpakketten - kinderboerderij - Good Hope Mothers Zimbabwe - St. Leergeld Zutphen - kerstpakketten minima gemeente Brummen - hulp particulier - ambulancebus Rode Kruis - medische hulp Afrika - Jeugdzorg - St. Friends Future - diaconie Warnsveld - deelname schoolreis jongere - fiets particulier - hulp weeskinderen - medische zorg Malawi - medische zorg particulier - shelterbox Nederland - st. Welzijn Brummen (voor spoedhulp) - verslaafdenzorg - hulp verstrekt via diaconie aan diverse particulieren - kindervakantiespelen Brummen - financiële hulp gezin - huishoudelijk apparaat particulier - kosten peuterspeelzaal particulier - financiële hulp particulier - fiets scholier - dagje uit vrijwilligers zorgopvang - contributie sportclub jongere - medische hulp Afrika - begeleiding en opvang particulier - financiële hulp particulier - St. hulphond Nederland - medische hulp Afrika - diverse bijdragen tbv particulieren - zorgboerderij - opvang zeehonden - hospice Brummen - opvang en opleiding weeskinderen Zuid-Afrika - zorghuis Helios Michaelshoeve -medische hulp Gambia - zeehondencreche Pieterburen - computers Anne Flokstraschool - remedial teaching particulier - binnenbak zorgboerderij - schilderwerk zorgboerderij - computers Jan Ligthartschool - kinderboerderij Eerbeek - reis naar Lourdes cliënten Sutfene - dagje uit vrijwilligers Hospice Brummen - weeshuis Roemenië - remedial teaching particulier - kinderboerderij Eerbeek - ouderen Gemeente Brummen - St. Operation Eardrop - Rotary Doctor Bank Nederland - Hospice Brummen - inrichting kindertehuis Roemenië.